Strapi ve Next.js Kullanarak JAMstack Blog Yapalım — next-mdx-remote paketi, TailwindCSS Typography Plugini ve Vercel Deploy

Tekrardan selamlar 👋

Bu yazı dizisini yazma motivasyonum komple JAMstack blog nasıl oluşturulacağı hakkında detayları anlatan Türkçe yazılı kaynak bulamamamdı. Yazının devamında Next.js üzerine detaylı anlatım yapan bir çok Türkçe kaynak bulunduğu için sayfaların nasıl oluşturulduğu hakkında detaylı bir anlatım yapmayacağım.

import { MDXRemote } from 'next-mdx-remote';
import { serialize } from 'next-mdx-remote/serialize';
Kodlara erişmek için : https://gist.github.com/afatihyavasi/521e430dfb02a442015f873b3c405fb7
<MDXRemote {...content} />
npm install @tailwindcss/typography
Kodlara erişmek için : https://gist.github.com/afatihyavasi/a8025ced72e2e2476e3273796073ae08
Şekil 2.1
Şekil 2.2
<article className={`prose prose-purple  sm:prose-lg  mx-auto my-10`}>
<
MDXRemote {...content} />
</
article>
Şekil 3.1
Şekil 3.2
Şekil 3.3
Şekil 3.4

Just human.