Tekrardan selamlar 👋

Bu yazı dizisini yazma motivasyonum komple JAMstack blog nasıl oluşturulacağı hakkında detayları anlatan Türkçe yazılı kaynak bulamamamdı. Yazının devamında Next.js üzerine detaylı anlatım yapan bir çok Türkçe kaynak bulunduğu için sayfaların nasıl oluşturulduğu hakkında detaylı bir anlatım yapmayacağım.

İki bölümden oluşan yazı dizimin ilk kısmında Strapi kurulumunu ve deployment işlemlerini anlatmıştım. Bu kısımda API dan çektiğimiz verimizi next-mdx-remote paketi aracılığıyla nasıl mdx içeriğini projemizde kullanacağımızı, TailwindCSS Typography Plugin aracılığıyla markdown içeriğimizi nasıl kolayca stillendireceğimizi ve projemizi Vercel’e deploy etmeyi, ardından Webhook bağlantısını nasıl sağladığımızı anlatacağım.

1 — next-mdx-remote paketi ile mdx içeriğini kullanma

Blog postumuzu oluştururken content kısmına markdown içerik…


Selamlarr 👋 . Bu yazıda Strapi ve Next.js kullanarak basit bir JAMstack blog nasıl ortaya çıkarırız anlatmaya çalışacağım. JAMStack hakkında detaylı bilgi almak için JAMStack sitesini ziyaret edebilir veya sevgili Adem İlter in şurada ki sunumunu izlemenizi tavsiye ederim. Projemiz de database olarak MongoDB Atlas , CMS olarak Strapi, Strapi deployment için Heroku, Nextjs projemizin deploymentı için Vercel ve stillendirme için TailwindCSS kullanacağız. Hadi gelin başlayalım.

1 — MongoDB Atlas database kurulumu

MongoDB ye kayıt olup ilk giriş yaptıktan sonra karşımıza ilk olarak Şekil 1.1 de ki ekran karşımıza çıkıyor. …


Değişkenler en basit tabirle değerleri hafızada tutmak için kullanılan yapılardır. Bir tanımlayıcı ile tanımlanır. Tanımlayıcı öncesi var, let veya const deklerasyonlarından biri kullanılarak deklare edilir. Değişken isimlendirmede dikkat etmemiz gerekenler şunlardır.

  • Değişken isimleri harf, _ veya $ işareti ile başlayabilir. Fakat ES5 (ECMAScript 5) ile birlikte gelen özellikle UNICODE kodları kullanılırken kaçış karakteri olarak kullanılan \ işareti ilk karakter olarak kullanılabilir.
  • İlk harften sonra değişken isimlerinde rakamlar da kullanılabilir. $ ve _ dışında başka noktalama işaretleri kullanılamaz
  • Rezerve edilen kelimeler kullanılamaz (var, if, while, function..) Rezerve edilen kelimelerin listesini buradan inceleyebilirsiniz.
  • JavaScript büyük-küçük harf duyarlıdır (case sensitive).
  • Değişken…

Ahmet Fatih Yavaşi

Just human.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store